Úvodní stránka

JÍMKY KULATÉ

Jedná se o plastové jímky určené k uložení do terénu.Je možné je použít jako vyvážecí jímky pro splaškové vody z objektů, jako nádrže na zachycování dešťové vody, nebo jako akumulační nádrže pro zachycování vyčištěné vody z čistíren odpadních vod.

Tyto jímky jsou vyrobeny z polypropylenových desek o síle 5mm.Mají válcový tvar a jsou plně zastropeny.Nad terén vyčnívá pouze vstupní tubus o průměru 0,6m.Jeho výšku je možno přizpůsobit hloubce zapuštění jímky do země.

Stavební zabudování jímky. Terén pod jímkou je nutné srovnat a vytvořit spodní betonovou desku min. 8cm silnou.Kolem plastové jímky je nutno vytvořit vanu z betonu C16/20 2b(B20) o tloušťce 25cm.Jako armatura bude do betonu použita ocel 10 505(R), kterou je nutno propojit s vnějším plastovým límcem jímky.Strop je možno zasypat zeminou max. do výšky 30cm, je plně pochůzný, nikoliv však pojízdný.Je proto třeba řešit umístění jímky tak, aby přes ní ani v její těsné blízkosti nejezdila vozidla.Pokud by měla být jímka zasypána vrstvou zeminy vyšší jak 30cm, je nutno položit přes strop armaturu a provést jeho zabetonování.

Překrytí horního víka si nechá navrhnout a staticky spočítat zákazník podle požadovaného zatížení stropu jímky.Překrytí musí být dimenzováno min. na zatížení 2,5Kn/m2.Rovněž v místech se spodní vodou určí statik způsob osazení.

Obetonování se provádí po rozepření plastové jímky, nebo za současného napouštění vody do nádrže a to tak, že úroveň hladiny vody je vždy o 10cm výše než úroveň vnějšího betonu.Před obetonováním se do otvorů ve vnějších výztužích plastové nádrže upevní armovací drát pro zajištění vzájemného spojení skeletu a betonu.Beton se použije polosuchý a ukládá se opatrně bez rázů a pěchování.Obetonování se provádí po vrstvách cca 75cm denně.Každá další vrstva se ukládá po zatuhnutí té předcházející.V místech, kde hrozí nebezpečí spodní vody, musí statik či projektant určil způsob eliminování tohoto nebezpečí.

Vstupní potrubí pro jímky je dodáváno dle požadavku zákazníka v průměrech 110,125,150 mm . Nad terén vyčnívá pouze vstupní tubus o průměru 0,5- 0,6 m . Jeho výšku je možno přizpůsobit hloubce zapuštění jímky do země.

Naše plastové jímky zaručují 100% vodotěsnost, která je vždy před prodejem zákazníkovi odzkoušena a potvrzena osvědčením o vodotěsnosti dle ČSN 75 0905.

objem

průměr mm

výška mm

cena bez DPH

1m3

1000

1500

7 500,-

2m3

1400

1500

10 500,-

3m3

1600

1500

14 500,-

4m3

1600

2000

18 500,-

5m3

1900

2000

21 000,-

6m3

1900

2200

23 000,-

7m3

1900

2500

24 000,-

7m3

2500

1500

25 000,-

8m3

2500

1700

28 000,-

9m3

2500

1900

29 000,-

10m3

2500

2100

30 000,-

12m3

2500

2500

33 000,-

Při přestavbě jímky na septik příplatek + 2 000,- až 3 000,- za norné stěny