Úvodní stránka

NÁVOD NA MONTÁŽ ČISTÍREN EN

1. Čistírnu usaďte na vybetonované dno stavební jámy

2. Napojte přítokovou trubku do přítoku čistírny.Trubka musí být zasunuta cca 5cm v čelicovém koši a utěsníte silikonem.

3. Napojte odtok z čistírny.

4. Na AZ spojku napojte polyetylenovou hadici ,kterou přivedete k dmychadlu. Poté napojte druhou AZ spojku a pomocí zahradní hadice a sponky připojte k vyústění dmychadla.

5. Do dosazovacího kuželu vložte hadici a začněte čistírnu napouštět čistou vodou. Napouštějte do té doby,dokud voda nezačne odtékat odtokovou trubkou.

6. Vyčkejte dokud se hladina neustálí a poté upravte mamutku plovoucích nečistot tak ,aby její horní část byla ponořena asi 0,5cm pod hladinou.

7. Časový spínač,seřízený na spouštění po 15 minutách,zasuňte do zásuvky 220V
a zapojte do něj zástrčku dmychadla.

8. Je třeba seřídit vzduchové ventily na provozní režim.

Ventil č.1 - ovládá mamutku česlicového koše – musí být seřízen tak ,aby voda pod košem
probublávala jako při bodu varu vody.Cca 1 až 1 otevření ventilu.

Ventil č.2 – ovládá mamutku vratných kalů – musí být seřízen tak,aby flotační mamutka v
dosazovací části plynule sbírala plovoucí kaly a voda volně vytékala z
mamutky zpět pod česlicový koš.Cca 1 až 1 otevření ventilu.

Ventil č.3 - ovládá mamutku vratných kalů – musí být seřízen tak,aby voda z mamutky
volně vytékala do nátokové části.

Ventil č. 4 – 6 – ovládají aerační elementy na dně čistírny.Jsou stále puštěny naplno.

9. Čistírnu je možno zasypat zeminou s vyloučením velkých a ostrých předmětů / kameny,
stavební materiál apod./.POZOR !!! Je možno zasypávat až po napuštění vodou.V případě,
že toto nedodržíte hrozí zřícení nádrže!!!

 

V případě nejasností či problémů volejte : 774 151 201