Úvodní stránka

Technologické schéma ČOV EN

technolog_schema_small (14K)

Legenda:

 1. Přítok
 2. Koš na zachycování hrubé nečistoty
 3. Recirkulace denitrifikace
 4. Denitrifikace
 5. Aktivace - biologická sekce
 6. Provzdušňovací element
 7. Separace
 8. Čerpadlo vratného kalu - mamutka
 9. Dmychadlo
 10. Čtyřcestný rozdělovač kalu
 11. Akumulace
 12. Odtok