Čistírny odpadních vod VH-L

Malé čistírny typu VH-L

Malé čistírny typu VH-L jsou biologické čistírny odpadních vod, určené pro objekty do 50 ekvivalentních obyvatel. Kvalita vody na odtoku odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům. Čistírny VH-L jsou adekvátní a levnější náhradou čistíren VH. Slouží k čištění odpadních vod z menších objektů, kupř. rodinných domů, bytovek, restaurací, hotelů, škol, provozoven, kancelářských a výrobních prostor, atd.

Kompaktní řešení

Konstrukce čistírny umožňuje její rychlé a jednoduché osazení. U nejmenších obytných objektů je možno tyto typy čistíren osadit i do nejmenších prostor a ploch. Kompaktní řešení maximálně ulehčuje nastavení a obsluhu čistírny. Účinnost zařízení dosahuje až 92% - 98%.

Jak čistírna funguje?

Čistírnu tvoří primární, oxický a separační prostor. V primárním prostoru dochází k odstraňování mechanických nečistot a části dusíkatého znečištění. V tomto prostoru je umístěn provzdušňovací systém, pomocí kterého se dostává do čistírny vzduch. V oxickém prostoru dochází k odstraňování organického znečištění. V separačním prostoru se odděluje vyčištěná voda od kalu. Vyčištěná voda odtéká do vodního toku nebo do trativodu. Kal je recirkulován zpět do procesu. Všechny systémy v čistírně se ovládají ventily na rozdělovači. Zdrojem vzduchu je dmychadlo s minimalizovanou spotřebou energie. Dmychadlo běží na časové cykly a je zpravidla umístěno mimo čistírnu.

Technické parametry

Čistírny odpadních vod pracují na mechanicko-biologickém principu a slouží k čištění splaškových odpadních vod ze všech zdrojů organického znečistění (kuchyň, koupelen, WC atd.). Jsou navrženy v souladu s evropskými normami (EN 12566 – 3). Vyznačují se vysokou odolností a dlouhou životností. Provoz čistíren je jednoduchý a spolehlivý. Pracují i při mírně přerušovaném přítoku odpadních vod a v zimním období. Nadstandardní kvalita vyčištěné vody odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům. Vyčištěná voda se může vypouštět do vodního toku nebo do trativodu.

Osazení ČOV

Zařízení se přednostně umísťuje v exteriérech a osazuje se na betonovou desku pod úroveň terénu. Připojuje se na vodorovnou kanalizaci, přičemž průměr přítokového a odtokového potrubí zařízení lze přizpůsobit při výrobě. Podle hloubky kanalizace se volí výška nástavce. Způsob osazení konkrétního zařízení si vyžádejte u dodavatele.

Technologické parametry

Čistírna typu VH-L dosahuje vysokou účinnost čištění (až 98%), a to při nízké spotřebě elektrické energie.

Výrobky byly testovány několika akreditovanými evropskými laboratořemi. Moderní a ekonomické čištění bylo potvrzeno řadou evropských certifikátů.


Image
Image